Picture


Не са ли действията ни плод на нашите мисли ? Това, което мислим определя кои сме. Мисълта е най-силният инструмент за промяна на личността в положителна посока и за постигане на всичко желано и мечтано !