Picture
 С приключването на старата и посрещането на новата година идва и моментът на равносметка, анализ и поставяне на нови цели. Много пъти сме чели, че успешните хора винаги го правят, но как???