Picture
Организирането на времето е изработване на умения на разума, които да ни помогнат да използваме времето си по възможно най-ефективния и продуктивен начин.
Как ни влияе времевата ефективност ?

Използването на подобни умения са основната разлика между ефективните и неефективните хора.  Ефективното използване на времето може да намали стреса; да увеличи продуктивността и резултатите на работното място; да имате повече време за  почивка и да се радвате на живота извън работа;

Къде бъркаме ?


 Много хора прекарват дните си побърквайки се от работа, но постигат малко, защото не се концентрират върху правилните неща. Принципът на Парето или Правилото 80/20 показва, че едва 20% от усилията ни пораждат 80% от резултатите ни. Като се разпределя и планира времето ние целим да насочим колкото се може повече усилия  към по-високи задачи. Определете кои са задачите, които биха ви донесли добри, големи и важни резултати. Например вместо да проверявате пощата си по няколко пъти на ден и да отговаряте на всевъзможни мейли, работете върху задачи, които биха довели до изпълнението на по-голяма крайна цел.

Готови ли сте за разобличаване ?

 Паметта е много слаб водач, когато се наложи да оцените как прекарвате времето си – твърде е лесно да забравите за времето, прекарано в разговори с колеги, в правене на кафе, обяд и т.н. Тя функционира слабо, когато Вие не сте в добра форма през деня.

 Техника, която разкрива тези неща, е да си правите списък с дейностите в продължение на няколко дни. Търпеливо записвайте нещата такива каквито са. Не променяйте навиците и поведението си. След това анализирайте! Може да се изненадате от изгубеното време в разговори с колеги, разни разправии и куп други нискостойностни неща.

Как влияе храната ?

 Храната също е много важен катализатор, който пряко повлиява вашата жизненост и трудоспособност. Закуската е важна, не прекалявайте с храната (това ви прави тромави), не употребявайте алкохол с обяда (от него ви се доспива).

 Всички тези на пръв поглед малки неща могат да ни помогнат в по-ефективното организиране на времето ни. Всичко е въпрос на постоянство и желание да оптимизираме и разтоварим живота (психиката) си от непотребните неща. След като изчистим ненужното ще имаме повече време за важните и наистина значими неща!Leave a Reply.